Activeer een geoptimaliseerde versie van de pagina die specifiek ontworpen is voor schermlezers.

Jongens en meisjes verschillen in de manier waarop zij zich jongens- of meisjesachtig gedragen. Zo zijn er jongensachtige meisjes, meisjesachtige jongens en alles wat daar tussenin ligt. In deze vragenlijst zijn wij allereerst benieuwd naar uw mening over wat gepast is voor gedragingen van meisjes dan wel jongens. Daarna vragen we u om aan te geven in welke mate bepaalde situaties voor u en uw kind van toepassing zijn. Vervolgens zijn we ge├»nteresseerd in hoe vaak uw kind bepaalde gedragingen laat zien. Tot slot worden enkele vragen over uw achtergrondsituatie gesteld.
 
Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 10 à 15 minuten in beslag. Deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig en anoniem. U heeft het recht om elk moment te stoppen met de vragenlijst.
 
Heeft u het bovenstaande gelezen en bent u nog steeds bereid mee te doen aan het onderzoek?

Survey Powered By Qualtrics